Rreth nesh

Tempulli u themelua në 13 Tetor 2020, si një Institucion i Arsimit të Lartë në Kosovë. Megjithëse si një institucion i ri, ka një traditë të gjatë nga viti 1992, dhe atë si një qendër e trajnimit dhe edukimit të shoferëve të rinjë në komunikacion. Si rezultat i angazhimit dhe nevojave të tregut, kjo qendër ka evoluar ndër vite. Është rritur dhe zhvilluar me programe akademike dhe profesionale brenda  Tempullit.

Bazuar në atë që u tha më lartë, Tempulli duke ofruar edhe arsimin akademik, do të ofrojë mundësi për studentët e rinjë për arsim cilësor, ku pjesa teorike do të plotësohet me punë praktike përmes Institutit për Hulumtime të Sigurisë Rrugore dhe Transportit.

011-time management

Ecja e Tempullit ndër vite

004-organization chart

Organogrami

Icons made by Freepik from www.flaticon.com