Rreth nesh

Tempulli u themelua në 13 Tetor 2020, si një Institucion i Arsimit të Lartë në Kosovë. Megjithëse si një institucion i ri, ka një traditë të gjatë nga viti 1992, dhe atë si një qendër e trajnimit dhe edukimit të shoferëve të rinjë në komunikacion. Si rezultat i angazhimit dhe nevojave të tregut, kjo qendër ka evoluar ndër vite. Është rritur dhe zhvilluar me programe akademike dhe profesionale brenda  Tempullit.

Bazuar në atë që u tha më lartë, Tempulli duke ofruar edhe arsimin akademik, do të ofrojë mundësi për studentët e rinjë për arsim cilësor, ku pjesa teorike do të plotësohet me punë praktike përmes Institutit për Hulumtime të Sigurisë Rrugore dhe Transportit.

Kliko këtu për ta lexuar Planin Strategjik

Kliko këtu për ta lexuar raportin e Sigurimit të Cilësisë për Infrastrukturë Viti Akademik 2022-2023

Kliko këtu për ta lexuar raportin e Sigurimit të Cilësisë për mësimdhënie dhe mësimnxënie si dhe Vlerësimi i stafit akademik 2022-2023

Kliko këtu për ta lexuar raportin e Vlerësimit nga Stafi Akademik për vitin akademi 2022/2023

011-time management

Ecja e Tempullit ndër vite

004-organization chart

Organogrami

Icons made by Freepik from www.flaticon.com