COVID 19


Dear citizens,

We ensure you that your personal information will remain confidential, and will be used only to ensure safety of your health by health professionals who aim to prevent and control the spread of the COVID-19 Coronavirus.

Tempulli will keep you constantly informed about the situation with COVID 19 in the Republic of Kosovo. Below are two links that provide you with up-to-date information on COVID measures and the latest situation with COVID 19.

Please click the link below from the Ministry of Health

https://msh.rks-gov.net/publikimet/njoftimi-per-coronavirus/

This below link contains the latest information on the spread of the COVID-19 virus, gathering information from the WHO (World Health Organization) page, as well as our central and local authorities.

https://kosova.health/en

– Udhëzuesi i përkohshëm për aplikimin e masave për parandalimin dhe luftimin e Covid-19 në institucione publike dhe private –

RECOMMENDATIONS FOR TRUCK AND BUS DRIVERS DURING COVID-19

Prishtina, 01 April 2020

Regarding the situation created by the COVID-19 pandemic, Tempulli continues to support road transporters by advising transportation companies on how to act in these current circumstances. We strictly implement the decisions of government institutions and the IRU Academy in the field of traffic and transport, following closely the action plans which include preventive measures to help protect transporters.

Thanks to our drivers, we have food, medicine and essentials for life. The uninterrupted work of drivers in the supply chain is imperative and we are grateful to you for the commitment. As an immediate action, the IRU Academy has developed recommendations to ensure that all drivers are safe while performing their tasks.

We submitted these recommendations for the protection of drivers during this pandemic to various Kosovo institutions, such as: the Ministry of Infrastructure and Environment, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Defense, Kosovo Security Force, Kosovo Police, Kosovo Chamber of Commerce, Chamber German Kosovar, Association of Kosovo Municipalities, Kosovo Transport Association, Kosovo Motorization Association, Municipality of Prishtina and media.

 

AMRKS KËSHILLON PËR SIGURINË RRUGORE GJATË COVID 19

Prishtine, 29 Mars 2020

Virusi COVID-19 me shpejtësi të madhe është bërë brengosja por edhe përparësia kryesore për secilin qytetar dhe qeveri në botë. Prioriteti ynë dje, sot, nesër dhe gjithmonë është siguria e qytetarëve në përgjithësi dhe siguria e lëvizjes në veçanti. Asociacioni Kosovar i Motorizimit AMRKS, vënë në pah se sot secili qytetar duhet të ketë kujdes maksimal gjatë lëvizjes dhe të respektojë rregullat dhe shenjat e trafikut si dhe udhëzimet aktuale. Si pasojë e kësaj papërgjegjësie nuk guxojmë që spitalet dhe shërbimet e urgjencës ti ngarkojmë me të lënduarit dhe viktimat nga aksidentet e trafikut rrugor, pasi që ato sot përballen me pandeminë dhe të gjithë janë të përqendruar për të përmirësuar shërbimet mjekësore në përballje me të sëmurit me virusin corona. Rrjedhimisht në këto rrethana të reja dhe në këtë situatë emergjente, AMRKS kërkon kujdes të shtuar për secilin pjesëmarrës eventual në rrugë.

Porosia më e fortë për sigurinë rrugore në këtë situatë pandemie është që absolutisht të ndiqen këshillat e Institutit Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, institucioneve tjera shëndetësore dhe të sigurisë si dhe vendimet e qeverisë të vendit.

AMRKS si  avokatë i sigurisë rrugore dhe mobilitetit, në këtë kohë krize jep rekomandimet e mëposhtme:

Qëndroni në shtëpi dhe dilni vetëm nëse keni ndonjë nevojë të madhe. Nëse duhet të dilni ecni të sigurt duke mbajtur distancën sociale, nëse jeni me biçikletë/motor duhet të përdorni helmetën patjetër, nëse jeni me automjet duhet të vozitni me kujdes të shtuar dhe të përdorni rripin e sigurisë, të zvogëloni shpejtësinë e ngasjes, të mos konsumoni pije dhe ushqim gjatë ngasjes dhe të mos përdorni telefonin mobil. Duhet të jeni të përgjegjshëm për hir të vetes tuaj dhe për hir të tjerëve.

AMRKS ju dëshiron të gjithë qytetarëve dhe të pjesëmarrësve në trafik, me theks të posaçëm atyre që janë në krye të detyrës zyrtare, atyre që janë të angazhuar në industrinë e transportit dhe në zingjirin e furnizimit në këto kohë sfiduese. Ju lutemi qëndroni të sigurt dhe mbahuni të informuar në çdo kohë.