Programet Bachelor

030-diploma

BSc Inxhinieria e Transportit dhe Infrastruktura

Profilet:

  • Inxhinieria e trafikut dhe transportit;
  • Inxhinieria e Infrastrukturës (rrugë, hekurudhë, hidrologji)
030-diploma

BA Sigurimet dhe Menaxhimi i Dëmeve nga Aksidentet

Profilet:

  • Sisteme të Sigurimeve
  • Vlerësues të Dëmeve
  • Logjistikë dhe Shpedicion
Icons made by Freepik from www.flaticon.com