BACHELOR PROFESIONAL

Sigurimet dhe Menaxhimi i Dëmeve nga Aksidentet

BACHELOR SHKENCOR

Inxhinieria e Transportit dhe Infrastruktura

MASTER SHKENCOR

Inxhinieria e Trafikut dhe Siguria Rrugore

TRAJNIME PROFESIONALE

Qendra për Zhvillim dhe Aftësim Profesional

BA Sigurimet dhe Menaxhimi i Dëmeve nga Aksidentet

Nëse dëshiron të përgatitesh për një karrierë dinamike dhe me mundësi të shumta për punësim, regjistro studimet bachelor në programin Sigurimet dhe Menaxhimi i Dëmeve nga Aksidentet me këto profile:
  • Logjistikë dhe Shpedicion
  • Sisteme të Sigurimeve
  • Vlerësues i Dëmeve

Studimet

030-diploma

Programet Bachelor

030-diploma

Programet Master

Partnerët

Lokacioni

Media