BACHELOR PROFESIONAL

Sigurimet, Menaxhimi dhe Inovacionit

BACHELOR PPROFESIONAL

Inxhinieria e Trafikut dhe Transportit

MASTER SHKENCOR

Inxhinieria e Trafikut dhe Siguria Rrugore*

TRAJNIME PROFESIONALE

Qendra për Zhvillim dhe Aftësim Profesional

BA Profesional Inxhinieria e Trafikut dhe Infrastruktura

Nëse dëshiron të përgatitesh për një karrierë dinamike dhe me mundësi të shumta për punësim, regjistro studimet bachelor në programin BA Profesional Inxhinieria e Trafikut dhe Infrastruktura me këto profile:
  • Trafiku dhe Transporti Rrugor,
  • Trafiku dhe Transporti Hekurudhor,
  • Planifikimi dhe Lëvizshmëria Urbane-mobiliteti i mençur

BA Profesional Sigurimet, Menaxhimi dhe Inovacioni

Nëse dëshiron të përgatitesh për një karrierë dinamike dhe me mundësi të shumta për punësim, regjistro studimet bachelor në programin BA Profesional Sigurimet, Menaxhimi dhe Inovacioni me këto profile:
  • Menaxhimi dhe Vlerësimi i Dëmeve,
  • Ndërrmarrësia dhe Inovacioni,
  • Sistemet Inteligjente në Transport dhe Logjistikë

Studimet

030-diploma

Programet Bachelor

030-diploma

Programet Master

Partnerët

Lokacioni

Media