25
Shtator
Vizite pune e udhëheqësisë të Shkollës profesionale të komunikacionit nga qyteti i Shkupit

Zyrtarë të lartë të shkollës së mesme të komunikacionit “Boro Petrushevski” nga qyteti i Shkupit shënojnë vizitën e parë të punës në SHLP Tempulli në Prishtinë. Vizitës i printe drejtoresha aktuale e shkollës zonja Ristovska, ish drejtori i shkollës z. Donevski dhe z. Sejrani profesor i lëndëve profesionale në shkollë. Takimi kalojë në një atmosferë […]

1
Mars
Për herë të parë në Kosovë, IRU Academy nga Gjeneva organizon trajnim për Tahografe Digjital

IRU Academy nga Gjeneva/Zvicër organizon dy trajnime profesionale për Tachograph dhe ADR (transportimi i mjeteve të rrezikshme). Nikoqir i kësaj ngjarje me rëndësi të veçantë për transportuesit kosovar është Tempulli. Organizimi i këtij brifingu për instruktorë ka zgjuar interesim të madh sidomos në regjion. Në këtë trajnim do të aftësohen instruktorë të rinj të Tempullit, […]

7
Mars
Tempulli nikoqir i seminarit te europes juglindore te organizuar nga IRU Akademia

Prishtinë 7 Mars 2011 Tempulli gjatë javës së kaluar ishte nikoqir i një ngjarje shumë me rëndësi për transportin rrugor.  IRU Akademi nga Gjeneva/Zvicër për pesë dite me radhë organizoi një seminar ndërkombëtar për trajnimin e instruktorëve për ADR dhe Tahograf. Pjesëmarrësit nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Turqia vinin nga sektori privat dhe publik. Ata […]

9
Mars
Ceremonia solemne e ndarjes se diplomave

Prishtinë, 9 Mars 2011 Në një ceremoni solemne ndahen diplomat edhe për 40 studentë të Tempullit të cilët me sukses kanë mbaruar studimet e tyre në fakultetin e Komunikacionit rrugor dhe transportit si dhe në fakultetin e Postës dhe Telekomunikacionit. Të pranishmëve me një fjalë rasti ju drejtua u.d. i Dekanit Prof. Dr. Halil Turku […]

10
Prill
Tempulli merr edhe nje akreditim nderkombetar

Gjenevë, Zvicër, 01 Prill 2011 Drejtori z. Muhamed Krasnqi me bashkëpuntor në datën 01 Prill 2011 mori pjesë në vizitën studimore në Gjenevë të Zvicrrës, me rastin e ceremonisë të akreditimit të Tempullit nga IRU Academy. Pjesëmarrës të tjerë në këtë takim pune ishin zyrtarë të IRU Akademisë, konzulli i Republikës së Kosovës në Gjenevë […]

3
Prill
Vizite pune e studenteve te Tempullit ne Hekurudhat e Kosoves

Fushë Kosovë, 8 Prill 2011 Në këtë vizitë pune morën pjesë studentët e vitit të dytë- në programin Komunikacioni Hekurudhor dhe Transporti, profesori i lëndës përkatëse si dhe bashkëpunëtorë nga Hekurudhat e Kosovës. Përmes kësaj vizite, studentët paten rastin të informoheshin në lidhje me procedurat e punës në Hekurudha siç janë: pranimi i trenit në […]

13
Prill
U diplomuan edhe gjenerata e nente e instruktoreve te vozitjes

13, Prill 2011 Tempulli organizoi ceremoninë solemne të ndarjes së diplomave për gjeneratën e nëntë të instruktorëve të vozitjes. Në këtë ceremoni, u çertifikuan tridhjetë instruktorë, të cilët përfunduan me sukses shkollimin për instruktorë të vozitjes për kategoritë “A,” “B, BE,” dhe “C1, C”. Të pranishmëve me një fjalë rasti iu drejtua edhe drejtori z. […]

9
Prill
Vizite studimore ne Kolegjin Universitar Cork ne Irlande

Dablinë, Irlandë 09-14 Prill 2011   Zyrtarja për Sigurimin e Cilësisë të TEMPULLIT Gentiana Ahmeti nga datat 09 -14 Prill 2011 mori pjesë në vizitën studimore në Cork të Irlandës, në kuadër të programit TEMPUS të përkrahur nga WUS Austria, Prishtinë. Pjesëmarrës të tjerë në këtë vizitë studimore ishin zyrtarët e lartë të WUS-it në […]

1
Qershor
Qershori, muaji i praktikes profesionale

Qershor 2011 Përveç praktikës së rregulltë gjatë vitit, Tempulli në bashkëpunim me partnerët e vet tash e dhjetë vite organizon praktikën për student në të gjitha programet studimore. Studentët e vitit të parë dhe të dytë të programeve Komunikacion Rrugor dhe Transport, Komunikacion Postar dhe Transport si dhe Komunikacion Hekurudhor dhe Transport gjatë tërë muajit […]

6
Korrik
Tempulli akreditohet edhe per tri specializime ne nivelin master

Prishtinë, 6 korrik 2011 Agjencia e Akreditimit të Kosovës dhe Këshilli Kombëtar i Cilësisë, shpallën sot rezultatet e procesit të akreditimit për programet që kanë aplikuar Universitetet Publike dhe Institucionet Private të Arsimit të Lartë. Tempulli këtë vit në bazë të rezultateve të shpallura mund të ofrojë 5 programe të akredituara në Nivelin Bachelor dhe […]