Mbahet Komiteti i programeve i Akademisë Tempulli

Mbahet Komiteti i programeve i Akademisë Tempulli

  • Date & Time:
    • Shkurt 29, 2024

29 Shkurt 2024

Sot, më 29.02.2024, Komiteti i programeve të Akademisë Tempulli ka mbajtur takim e radhës me stafin akademik dhe përfaqësuesit e studentëve, anëtar të këtij komiteti.

Në këtë takim u diskutuan disa pika të rëndësishme që kanë të bëjnë me procesin e mbarëvajtjes së mësimit në Akademi, më konkretisht u diskutua për:

  • Kalueshmërin e studentëve në afatin e Janarit
  • Miratimi i syllabusëve për semestrin veror të vitit akademik 2023/24
  • Fillimi procesit mësimorë dhe orari i ligjëratave të semestrit veror për vitin akademik 2023/24.

Në takim u diskutua për kalueshmërin e studentëve në afatin e Janarit, u miratuan syllabusët e lëndëve për semestrin veror 2023/2024, duke kërkuar nga stafi akademik që të punohet sipas syllabusit dhe ti kushtohet më shumë rëndësi prezantimit të tij, jo vetëm në orën e parë, por edhe në vazhdimësi. U diskutua edhe për fillimin e semestrit të veror dhe orarin e harmonizuar të ligjeratave për këtë semester, dhe u konkludua se i njejti është i përshtatshëm pas vlerësimit nga sfafi akademik dhe studentët. Duke dëshiruar për një fillim të mbarë të semestrit veror, Tempulli falënderon stafin akademik për kontributin e vazhdueshëm.

Join event

2024-2-29 2024-2-29 Europe/London Mbahet Komiteti i programeve i Akademisë Tempulli 29 Shkurt 2024 Sot, më 29.02.2024, Komiteti i programeve të Akademisë Tempulli ka mbajtur takim e radhës me stafin akademik dhe përfaqësuesit e studentëve, anëtar të këtij komiteti. Në këtë takim u diskutuan disa pika të rëndësishme që kanë të bëjnë me procesin e mbarëvajtjes së mësimit në Akademi, më konkretisht u diskutua për: Kalueshmërin […] Not indicated
Add to Calendar
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×