Këshilli i partnerëve mban takimin e radhës

Këshilli i partnerëve mban takimin e radhës

  • Date & Time:
    • Korrik 13, 2023
Një diskutim i hapur dhe shumë konstruktiv, ku partnerët shprehën mendimet dhe sugjerimet e tyre, për programet e studimit të cilat ofrohen nga Tempulli, të cilat lidhen edhe me aktivitetin e tyre biznesor. Vlerësim i përgjithshëm ishte se programet dhe lëndët e tyre janë mirë të koncipuara, duke e potencuar se në disa lëndë ka nevojë për disa module dhe shkathtësi shtesë.
Përveç tjerash një çështje që i diskutua në takim ishte edhe çështja e punës praktike të studentëve. Ishte kërkesë imediate e anëtarëve të Këshillit se studentët duhet të kanë më shumë punë (përvojë) praktike, gjatë studimeve pasi kjo do t’i ndihmonte ata më shumë në gjetjen e vendeve të punës në tregun e punës. Tempulli falenderon të gjithë anëtarët e Këshillit për kontributin e tyre të vazhdueshëm.

Join event

2023-7-13 2023-7-13 Europe/London Këshilli i partnerëve mban takimin e radhës Një diskutim i hapur dhe shumë konstruktiv, ku partnerët shprehën mendimet dhe sugjerimet e tyre, për programet e studimit të cilat ofrohen nga Tempulli, të cilat lidhen edhe me aktivitetin e tyre biznesor. Vlerësim i përgjithshëm ishte se programet dhe lëndët e tyre janë mirë të koncipuara, duke e potencuar se në disa lëndë ka […] Not indicated
Add to Calendar
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×