Siguria në Rrugë dhe Menaxhimi i Aksidenteve

Përshkrimi i specializimit 

Përmes këtij programi studentët do të zhvillojnë njohuri përmes mësimdhënies interaktive dhe punës praktike në fushën e sigurimeve, trajtimit dhe vlerësimit të dëmeve, logjistikës, në zgjedhje të çështjeve konkrete dhe zbatimin e tyre në praktikë.

Specializimi ofrohet për herë të parë në Kosovë, është i orientuar nga praktika dhe i lidhur me tregun e punës, kjo ofron mundësi të gjerë të punësimit dhe zhvillimt të profesionistëve të fushave përkatëse për të plotësuar nevojat e këtij sektori, dhe sektorëve tjerë që integrojnë sigurimet, menaxhimin e dëmeve  dhe logjistikës në shërbimet e tyre.

Bëhu ekspert në fushën e Sigurimi dhe Menaxhimit te Aksidenteve, ku pas përfundimit të studimeve do të jesh në gjendje të:

  • të bësh ekspertizën
  • vlerësimin e dëmit
  • shitjen
  • proceset e sigurimit dhe ato logjistike

Me mundësi të shumta të punësimit në:

  • Analist i të dhënave
  • Hulumtues i simulimit të vozitjes
  • Projektues i Teknologjisë së Sigurisë

Semestri I

Semestri II

Semestri III

Semestri IV