Trajnim për Operuesit e Kamionëve për Ngritje

Përmbajtja dhe qëllimi i trajnimit:

Ky trajnim ofrohet për të gjithë kandidatët të cilët punojnë me kamion për ngritje.

Qëllimi i këtij projekti është që në bashkëpunim me biznese të ofrohet edukimi i kandidatëve për operuesit e impianteve të vinçave, ngritjëve dhe të ngjashëm.
Këto trajnime janë unike dhe të akredituara nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve.
Përmes këtij projekti synojmë të pajisim laboratorët tona me simultantë për:
Pajisje të cilat do të ju mundësojnë kandidatëve të marrin njohuritë dhe shkathtësitë e duhura në aspektin praktik të operimit me këto makineeri. 

Dokumentet e nevojshme:

  • Diploma e shkollës së mesme (origjinale ose e vërtetuar në komunë);
  • Patentë shoferi (fotokopje);
  • Fletëparaqitja;
  • Pagesa e trajnimit