Inxhinieria e Trafikut dhe Transportit

Përshkrimi i specializimit

Trafiku rrugor është një faktor i rëndësishëm për ekonominë e botës. Gjithnjë e më shumë ka mungesë të hapësirës për zgjerimin e rrugëve tona. Sistemet inteligjente të transportit janë të nevojshme për të mbajtur rrjedhën e trafikut. Ekziston një nevojë për shkëmbim të të dhënave të mëdha: komunikimi midis infrastrukturës dhe drejtuesit, midis infrastrukturës dhe automjetit, dhe gjithashtu midis vetë automjeteve. Sidoqoftë, kërkohen dizajne inteligjente të autostradës dhe vlerësime të sakta të infrastrukturës së trafikut para se të mund të ndodhë kjo dhe të realizohet drejtimi autonom.

Pranimi i planifikimit rrugor gjithashtu luan një rol të rëndësishëm për t’i bërë këto plane realitet. Gjithnjë e më shumë projekte ndërkombëtare për planifikimin e rrugëve kërkojnë ekspertë. Me programin tonë të integruar ndërkombëtar të shkallës së dyfishtë Inxhinieria e Trafikut dhe Transportit, ne duam të edukojmë dhe trajnojmë inxhinierë që mund të projektojnë dhe operojnë sistemet e transportit rrugor të së ardhmes.

Bëhu ekspert në fushën e Inxhinerisë së Transportit dhe Infrastrukturës Rrugore, ku pas përfundimit të studimeve do të jesh në gjendje të:

  • demonstrosh njohuri të menaxhimit të aktivitetve në fushën e transportit ;
  • të kuptosh sistemin e trafikut rrugor- Njeriu, Makineritë, Mjedisi, Aksidentet dhe pasojat e tyre
  • vlersimi i sigurisë rrugore dhe masat

Me mundësi të shumta punësimi në:

  • Projektim të rrugëve dhe Parkingjeve
  • Inxhinerinë e Trafikut
  • Inxhinerinë e Sigurisë në Rrugë

Semestri I

Semestri II

Semestri III

Semestri IV