CPD Kurse

Qendra për Zhvillim Profesional (QZHP) është themeluar në vitin 2006. DMK organizon programe trajnimi, formim profesional dhe çertifikime profesionale me programe që vlerësohen nga ekspertë vendas dhe ndërkombëtarë dhe nën autorizimin e institucioneve përkatëse qeveritare.


Të gjitha këto programe trajnimi dhe çertifikime profesionale do të mbështeten shumë në ligjet vendore dhe ndërkombëtare që janë në fuqi, bazuar në dispozitat përkatëse të këtyre ligjeve ose ligjeve të tjera.

 • Programet e trajnimit të zhvilluara në CDC janë:
 • Transporti i Mallrave (mjeteve) të Rrezikshëm me Ajër DGR;
 • Transporti i Mallrave (mjeteve) të Rrezikshëm me Rrugë ADR;
 • Transporti i Mallrave (mjeteve) të Rrezikshëm me RID Hekurudhor;
 • Trajnimi i Këshilltarëve të Sigurisë për Transportin e ADR dhe RID;
 • Siguria e ngarkesave;
 • Kompetenca profesionale për shoferin e transportit të pasagjerëve CPC-D;
 • Kompetenca profesionale për drejtuesin e transportit të mallrave CPC-D;
 • Kompetenca profesionale për menaxherin e Operatorit të Transportit CPC-M;
 • Inspektor në Qendrat e Kontrollit Teknik të Automjeteve;
 • Rregullat dhe përdorimi i Takografëve Dixhitalë;
 • Trajnim për ngarje – autoshkolla;
 • Seminare për shoferë – instruktorë;
 • Seminare për Provuesit, Ligjëruesit dhe Punonjësit e Administratës në Shkollat ​​e Drejtimit të Automjeteve;
 • Trajnimi i drejtimit të automjetit të sigurt në drejtimin ECP;
 • Drejtuesit e makinave, taksive dhe furgonëve;
 • Vinç, Ngritës dhe Operatorët e Bimëve të ngjashme;
 • Operatorët e kamionëve të ngritjes.

Në varësi të përmbajtjes së programit dhe kohëzgjatjes së këtyre trajnimeve, kandidatët pajisen me KONFIRMIME, CERTIFIKATA DHE DIPLOMA.


Programet profesionale të DMK-së janë akredituar nga institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare, të tilla si Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK), Instituti i Chartered për Logjistikë dhe Transport (CILT) dhe Unioni Ndërkombëtar i Rrugëve – Akademia IRU. Disa nga këto trajnime janë porositur dhe zhvilluar nën Marrëveshjet me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Mjedisit (MIE) nga 2006 dhe 2010.