Home

Na kontakto

Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike Tempulli.

rr. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel: + 381 38 22 22 55

Fax: + 381 38 60 40 19

Mob: + 383 45 903 903

Mob: + 386 49 604 999[email protected]