Themelohet Parlamenti Studentor i Akademisë Tempulli

Themelohet Parlamenti Studentor i Akademisë Tempulli

  • Date & Time:
    • Dhjetor 20, 2021

17.12.2021

Javën e kaluar, studentët e Akademisë Tempulli kanë themeluar Parlamentin e tyre Studentor, i cili do të jetë organ përfaqësues dinjitoz i studentëve në vendimmarrje dhe aktivitete të ndryshme brenda Akademisë.

Me shumicë votash, u votuan strukturat e parlamentit studentor si më poshtë:

Kryetari i Parlamentit Studentor, zgjedhur me votim fizik u emërua Albert Preniqi, student në vitin e parë në programin BSc. Inxhinieria e Trafikut dhe Transportit, [email protected];

Nënkryetarja e zgjedhur me votim fizik u emëruar Pranvera Grainca, studentë në vitin e parë nga programi Master Inxhinieria e Trafikut dhe Siguria në Rrugë, [email protected];

Financier për mbikëqyrjen e buxhetit të Parlamentit, i zgjedhur përmes votimit fizik me shumicë votash u emërua Yllgzon Elshani, student në vitin e parë në programin BSc Inxhinieria e Trafikut dhe Transportit, [email protected]

Me shumicë votash, përfaqësues në Këshill Drejtues u zgjodh:

– Fatos Halilaj, nga programi Master Inxhinieria e Trafikut dhe Siguria në Rrugë, [email protected]

Po ashtu, me shumicë votash, përfaqësues në Këshill Akademik u zgjodh:

– Lindit Gallapeni, përfaqësues nga programi BSc Inxhinieria e Trafikut dhe Transportit, [email protected] si dhe

Njëherësh, nga parlamenti studentor u zgjodhën edhe përfaqësuesit në Komisione dhe Komitetete: – Esat Reqica, përfaqësues në komisionin për sigurim të cilësisë, [email protected] – Bashkim Krasniqi, përfaqësues në komisionin disiplinor, [email protected] dhe – Hyrmete Berisha, përfaqësuese në komitetin e kodit të etikës, [email protected]

Në secilin komitet programor u zgjodhën nga 1 student përfaqësues:

– Hydë Ejupi nga programi BA Sigurimet dhe Menaxhimi i Dëmeve nga Aksidentet, [email protected],

– Dardan Raci nga programi BSc Inxhinieria e Trafikut dhe Transportit, dardan.r[email protected],

– Esat Reqica nga programi MSc Inxhinieria e Trafikut dhe Siguria Rrugore, [email protected]

Takimi i parë zyrtarë i parlamentit studentor u vendos të mbahen me datën 23.12.2021.

Join event

2021-12-20 2021-12-20 Europe/London Themelohet Parlamenti Studentor i Akademisë Tempulli 17.12.2021 Javën e kaluar, studentët e Akademisë Tempulli kanë themeluar Parlamentin e tyre Studentor, i cili do të jetë organ përfaqësues dinjitoz i studentëve në vendimmarrje dhe aktivitete të ndryshme brenda Akademisë. Me shumicë votash, u votuan strukturat e parlamentit studentor si më poshtë: Kryetari i Parlamentit Studentor, zgjedhur me votim fizik u emërua Albert […] Not indicated
Add to Calendar
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×