Studentët e Tempullit priten në Byronë Kosovare të Sigurimeve

Studentët e Tempullit priten në Byronë Kosovare të Sigurimeve

  • Date & Time:
    • Qershor 20, 2022

20.06.2020, Prishtinë

Edhe pse studentët kanë përfunduar ciklin e ligjëratave dhe ushtrimeve, ata për çdo javë gjatë muajit Qershor janë duke realizuar vizita nëpër institucionet partnere.  Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) hapi dyert për studentët dhe profesorët e Tempullit, të cilët u pritën ngrohtësisht nga z. Sami Mazreku, Drejtor ekzekutiv i BKS së bashku me bashkëpunëtorët. Drejtori i BKS i njohu studentët me detyrat dhe funksionet e BKS, rolin e saj në kuadër të tregut të sigurimeve në Kosovë, njoftim me tregun e sigurimeve dhe kompanitë e sigurimeve në Kosovë, praktikat e vlerësimit të dëmeve nga BKS, si dhe edukimin dhe trajnimet të cilat mbahen në BKS për stafin e kompanive të sigurimit dhe ndërmjetësuesit e sigurimeve. Pas prezantimeve të dyja palëve studentët vizituan ambientet e punës të BKS dhe u njohën me punët e secilës njësi. Bashkëpunimi në mes Tempullit dhe BKS është i kahmotshëm dhe i suksesshëm duke realizuar aktivitete të shumta parandaluese që lidhen me edukimin e pjesëmarrësve në trafik.  

Join event

2022-6-20 2022-6-20 Europe/London Studentët e Tempullit priten në Byronë Kosovare të Sigurimeve 20.06.2020, Prishtinë Edhe pse studentët kanë përfunduar ciklin e ligjëratave dhe ushtrimeve, ata për çdo javë gjatë muajit Qershor janë duke realizuar vizita nëpër institucionet partnere.  Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) hapi dyert për studentët dhe profesorët e Tempullit, të cilët u pritën ngrohtësisht nga z. Sami Mazreku, Drejtor ekzekutiv i BKS së bashku me […] Not indicated
Add to Calendar
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×