Auto Shkolla

Përmbajtja dhe qëllimi i trajnimit:

Autoshkolla është një entitet që u mëson aftësitë (trajnimet) kandidatëve për drejtuesit e automjeteve.
Kandidat për shofer është personi i cili është regjistruar në autoshkollë për trajnim për shofer.
Leja e drejtimit është një dokument publik i cili lëshohet nga autoriteti kompetent dhe që dëshmon të drejtën për të drejtuar kategori të caktuara të automjeteve;


Dokumentet e nevojshme:

  • Mosha 18 vjet e tutje
  • Letërnjoftimi
  • Çertifikata mjekësore
  • Çertifikata e Kryqit të Kuq