Home

Vizioni

Vizioni  i  Kolegjit  “Tempulli”  si  institucion  udhëheqës  me  traditën  dhe kohën  më  të  gjatë  në  vend,  është zhvillimi  dhe  sigurimi  i  cilësisë  në mësimdhënie dhe mësimnxënie, duke ndikuar në zhvillimin e mendimit profesional dhe praktikë,  me programe atraktive, profesorë, asistentë, instruktorë  dhe personelin  tjetër  të përkushtuar,  por  edhe  studentë me  kompetencë,  duke  u  fokusuar  në  zhvillimin  e  karrierës  për  fuqinë punëtore të së nesërmes.

Studimet master
Studimet bachelor
Trajnimet
Projektet