Student success stories

Liridon Vranovci is the first student from Kosova in the study program Railway Traffic and Transport, who has received a scholarship for a semester in Germany through Erasmus + program. This was also possible becuase of the agreement that Tempulli College has with Technical University of Dresden.

Bursë studimi në Gjermani

Liridon Vranovci është studenti i parë nga Kosova në programim studimor Trafiku Hekurudhor dhe Transporti, i cili ka përfituar Bursë semestrale të studimeve në Gjermani përmes programit Erasmus+ dhe në bazë të marrëveshjes të Kolegjit Tempulli dhe Universitetit Teknik të Dresdenit #tempullicollege #prishtina #kosova # #TUD #dresden #germanyLiridon Vranovci is the first student from Kosova in the study program Railway Traffic and Transport, who has received a scholarship for a semester in Germany through Erasmus + program. This was also possible becuase of the agreement that Tempulli College has with Technical University of Dresden.

Gepostet von Kolegji Tempulli am Sonntag, 25. Februar 2018