Rreth nesh

Akademia Tempulli u themelua në 13 Tetor 2020, si një Institucion i Arsimit të Lartë në Kosovë. Akademia Tempulli, megjithëse si një institucion i ri, ka një traditë të gjatë si Tempulli që nga viti 1992, dhe atë si një qendër e trajnimit dhe edukimin e shoferëve të rinjtë në komunikacion. Si rezultat i angazhimit dhe nevojave të tregut, kjo qendër ka evoluar në vite. Është rritur dhe zhvilluar me programe akademike dhe profesionale brenda Akademisë Tempulli.

Bazuar në atë që u tha më lart, Akademia, duke ofruar edhe arsimin akademik, do të ofrojë mundësi për studentët e rinj për arsim cilësor, ku pjesa teorike do të plotësohet me punë praktike përmes Institutit për Hulumtime të Sigurisë Rrugore dhe Transportit