Home

PROJECT EDWARD 2019

Në vitin 2019, për të katërtin vit me radhë, projekti EDWARD - Dita Evropiane pa viktima në rrugë do të zhvillohet në 26 Shtator, pas Javës Evropiane të Mobilitetit. Qëllimi i kësaj nisme, e nisur nga Rrjeti Evropian i Policisë së Trafikut (TISPOL) dhe i mbështetur nga Komisioni Evropian, është që askush të mos vdes në rrugët e Evropës në Ditën e EDWARD.

Pavarësisht nëse përfaqësoni një qeveri kombëtare, një organizatë, një agjenci publike, një bamirësi, një shkollë, kolegj apo universitet, apo nëse kujdeseni thjesht si individ, ju lutemi bashkohuni me ne dhe organizoni Ditët e Sigurisë Rrugore nëpër Evropë dhe regjistroni ato në roadsafetydays.eu. Për më tepër, ju mund të bëni një angazhim duke nënshkruar një zotim në projectedward.eu dhe duke qenë pjesë e fushatës së mediave sociale me #ProjectEDWARD.

Ashtu si vitet e kaluara, Projekti EDWARD ishte një sukses i madh në vitin 2018. Më shumë se 100 aksione të sigurisë rrugore u organizuan në të gjithë Evropën, duke përfshirë informacione dhe aktivitete të ndërgjegjësimit në shkolla dhe kompani, punëtori, konferenca, etj. Për më tepër, fushata e mediave sociale #ProjectEDWARD bëri një ndikim të madh në median sociale me një arritje në Twitter prej 25 milion në 19 shtator dhe një arritje totale prej 37.2 milion, nga 11 qershori deri më 21 shtator.

Le të përpiqemi së bashku dhe ta bëjmë atë një ditë Evropiane pa një vdekje rruge!

Studimet master
Studimet bachelor
Trajnimet
Projektet