Home

Programet e akredituara

Programet e akredituara dhe të licencuara në Nivelin 6 sipas KKK-Bachelor janë:

1. Inxhinieria e Trafikut dhe Transporti Rrugor

2. Trafiku Hekurudhor dhe Transporti

3. Inxhinieria Postare dhe Telekomunikacioni

4. Trafiku Ajror dhe Transporti

5. Logjistika dhe Transporti.