Bashkëpunimi Kosovë – Shqipëri shtrihet edhe në Sigurinë Rrugore

Bashkëpunimi Kosovë – Shqipëri shtrihet edhe në Sigurinë Rrugore

  • Date & Time:
    • Nëntor 13, 2013

Tiranë, 13 Nëntor 2013.

Në Tiranë u zhvillua tryeza e rrumbullaket mbi sigurinë rrugore “ Multi stakeholder round table on road safety in Albania” ku të pranishëm ishin Zv. Ministri i Punëve të Brendshme të Shqipërisë z. Ilir Mustafaraj, drejtori i Policisë rrugore z. Ervin Hoxha, kompanitë shqipëtare të sigurimit, përfaqësuesi i organizatës botërore të shëndetësisë në Tiranë, z. Francois Begeot përfaqësues i Delegacionit Evropian për transportin në Shqipëri, si dhe delegacioni nga Kosova me përfaqësues nga Policia e Kosovës, ICITAP, Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Kolegji Tempulli, AMRKS, OSBE dhe Byroja Kosovare e Sigurimeve në Kosovë. Takimi ishte konstruktiv dhe i vlefshëm në shkëmbimin e informacioneve dhe eksperiencave midis dy shteteve tona.  Ky event u finalizua me nënshkrimin e Marrëveshjes së Mirëkuptimit midis Forumit të Kosovës për Siguri në Rrugë të përfaqësuar nga z. Muhamed Krasniqi dhe Këshillit Shqiptarë të Sigurisë Rrugore të përfaqësuar nga znj. Fitnete Sulaj.

Join event

2013-11-13 2013-11-13 Europe/London Bashkëpunimi Kosovë – Shqipëri shtrihet edhe në Sigurinë Rrugore Tiranë, 13 Nëntor 2013. Në Tiranë u zhvillua tryeza e rrumbullaket mbi sigurinë rrugore “ Multi stakeholder round table on road safety in Albania” ku të pranishëm ishin Zv. Ministri i Punëve të Brendshme të Shqipërisë z. Ilir Mustafaraj, drejtori i Policisë rrugore z. Ervin Hoxha, kompanitë shqipëtare të sigurimit, përfaqësuesi i organizatës botërore të shëndetësisë në Tiranë, z. Francois Begeot […] Not indicated
Add to Calendar
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×