Home

Hapet konkursi për pranimin e studentëve në vitin akademik 2018/2019-Gjenerata e 18-të

 

Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike Tempulli nga Prishtina ka hapur konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve (afati i parë) për vitin akademik 2018/2019.

Në programin studimor Inxhinieria e Trafikut dhe Transporti Rrugor studiohen aspekte aplikative dhe shkencore që ndërlidhen me inxhinierinë e trafikut, transportin, teknikat dhe teknologjitë në trafik, automjetet, infrastrukturën, sigurinë rrugore, menaxhimin dhe ekonomikën në trafik, etj.

Studimet Bachelor në Nivelin 6 sipas KKK zgjasin 3 vite, përmbajnë 180 ECTS pikë-kredi dhe janë të akredituara nga Agjencia e Kosovës për Akreditim dhe të licencuara nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë.

Studimet mund të regjistrohen si të rregullta dhe pa shkëputje nga puna.

Studentët që regjistrohen në afatin e parë të konkursit përfitojnë zbritje prej 20 %.