Alumni

Shërbimi i Alumnit Studentor kohët e fundit ka ndërmarrë veprime konkrete në kryerjen e hulumtimeve mbi përparimin e studentëve, karrierën dhe punësimin e ish-studentëve të Tempullit brenda dhe jashtë vendit.

Shërbimi Alumni për studentë ka për qëllim:

  • Ndihmojë dhe përkrahë studentët të planifikojnë, identifikojnë, përpunojnë dhe realizojnë qëllimet e karrierës për kërkimin e vendit të punës.
  • Ofron informata aktuale për mundësitë për punësim ose vazhdim të studimeve dhe trajnimeve profesionale.
  • Ofron informata aktuale për tregun e punës.
  • Organizon ngjarje që u mundëson studentëve të krijojnë lidhje, intervista me punëdhënësit.