Home

Akreditimi

Kolegji Tempulli për herë të parë, më 18 Dhjetor 2001 ka marrë akreditimin preliminar nga Departamenti i Arsimit në Administratën e Përkohshme të UNMIK-ut.

Pas këtij akreditimi preliminar, Kolegji Tempulli (atëherë shkolla e lartë profesionale), në vitin 2009 aplikon për herë të parë në Agjencionin e Kosovës për Akreditim-AKA për akreditim programor dhe institucional.

Vendimet për Kolegjin Tempulli mund të gjenden në linkun mëposhtë:

http://www.akreditimi-ks.org/new/index.php/sq/latest-events/cat_view/3-evaluations/293-raportet-e-vleresimit/294-institucionet-private/319-kolegji-tempulli

 

Studimet master
Studimet bachelor
Trajnimet
Projektet