CPD Qendra për Zhvillim Profesional
CPC-(M) Menaxherë Programi për kompetencë profesionale për menaxher të operatorit transportues/CPC-M
CPC (D) Shofer Programi për kompetencë profesionale për shofer / CPC-D
ADR Programi për dhënien e provimit për drejtues dhe manipulues të mallrave të rrezikshme ADR