Bashkëpunimi

Deri më tash Tempulli ka firmosur këto marrëveshje bashkëpunimi me institucione-kompani vendore:

 • Marrëveshje bashkëpunimi me Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës, viti 2005.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Trupat e Mbrojtjes së Kosovës, viti 2006.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Transportit dhe Postë-telekomunikacionit të Kosovës, viti 2006.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Shërbimin Doganor të Kosovës në Prishtinë, viti 2006.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Hekurudhat e Kosovës, viti 2009.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Kombinatin Xehtaro Metalurgjik “Trepça” në Mitrovicë, viti 2009.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Prishtinës përkatësisht me Ndërmarrjen Komunale “Trafiku Urban”, Prishtinë, viti 2009.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Shkollën e Mesme Mekanike “Shtjefën Gjeqovi” në Prishtinë, viti 2009.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me përfaqësuesin legal të kompanisë “YAMAHA” dhe “SUZUKI” për Kosovë, Kompania     “AUTOKAQANDOLLI”, Prishtinë, viti 2009.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me përfaqësuesin legal të kompanisë “PHILIPS” për Kosovë, Kompania “SIMENA” në Prishtinë, viti 2009.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Policinë e Kosovës, viti 2010.
 • Marrëveshja e bashkëpunimit me Oda Ekonomike e Kosovës, viti 2010.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Postën e Kosovës, viti 2012.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Doganat e Kosovës, viti 2012
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Shoqata Elektroteknike e Kosovës, viti 2012.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, viti 2013.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave, viti 2014.

Përveç marrëveshjeve të bashkëpunimit, Tempulli bashkëpunon ngushtë edhe me:

 • Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT).
 • Ministrinë e Transportit dhe Postë-telekomunikacionit (MTPT).
 • Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB).
 • Gjykatat Komunale dhe të Qarkut në mbarë Kosovën.
 • Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Prishtinë.
 • Universitetin Shtetëror të Tetovës.
 • Postën dhe Telekomin e Kosovës (PTK).
 • Shërbimin Policor të Kosovës.
 • Federatën e Auto Shkollave të Kosovës.
 • Kompanitë e Sigurimit.

Bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare.

Deri më tash Tempulli ka firmosur këto marrëveshje bashkëpunimi me këto institucione-organizata ndërkombëtare:

 • Marrëveshje bashkëpunimi me Organizatën franceze Atlas Logistique, viti 2001.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Sarajevës përkatësisht me Fakultetin e Komunikacionit dhe Komunikimeve, Sarajevë, viti 2002.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Zagrebit përkatësisht me Fakultetin e Shkencave të Komunikacionit në Zagreb, Republika e Kroacisë, viti 2008.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Punëve Publike,Transportit dhe Telekomunikacionit përkatësisht Instituti i Transportit në Tiranë, Republika e Shqipërisë, viti 2009.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Connect South Esat Association – Austria, viti 2014.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me European Road Stars Academy, viti 2014.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Politecnica Ingegneria ed Architettura, Modena, Itali, viti 2015.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Sapienza të Romës ( Qendra Hulumtuese për Transport dhe Logjistikë), Itali, 2015.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin e Shkencave Teknike të UKLO University St. Climent Ohridski, Manastir, 2015.
 • Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës, 2015.

Përveç këtyre marrëveshjeve të bashkëpunimit të lartcekura, Tempulli bashkëpunon ngushtë edhe me:

 • Institutin e Certifikuar për Transport dhe Logjistikë të Mbretërisë së Bashkuar (CILT).
 • Komisioni Europian – Në hartimin e Kornizës së kualifikimeve.
 • Programi TEMPUS me WUS-in.
 • International Road Union (IRU) me seli në Gjenevë.
 • Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e Tiranës, në Tiranë, Republika e Shqipërisë.
 • Fakultetin Teknik, seksioni i Komunikacionit Rrugor dhe Transportit në Universitetin “Shën Klementi i Ohrit” në Manastir, Republika e Maqedonisë.
 • Shoqata e Transportuesve të Shqipërisë “ANALTIR” në Tiranë, Republika e Shqipërisë.